Projekty uchwał na 66 sesję Rady Miejskiej w dniu 8 lutego 2023 r.

278

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.02.2023 r. o godz. 09:30 odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 66 sesję Rady Miejskiej w dniu 8 lutego 2023 r.