Projekty uchwał na 71 sesję Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2023 r.

182

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.06.2023 r. o godz. 09:30 odbędzie się LXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 71 sesję Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2023 r.