Projekty uchwał na 78 sesję Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2023 r.

178

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.12.2023 r. o godz. 09:30 odbędzie się LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 78 sesję Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2023 r.