Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno z dnia 7 marca 2017 r.

885

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno z dnia 7 marca 2017 r.