Przedłużenie czasowej organizacji ruchu na ul. Karczunkowskiej

883

Do 30 czerwca 2019 roku ulega wydłużeniu czas obowiązywania czasowej organizacji ruchu dla objazdów na ul. Karczunkowskiej, w obszarze skrzyżowania z linią kolejową nr 8.

Przyczyną są nadal trwające roboty drogowe w bezpośrednim obszarze skrzyżowania.

Do pobrania: pismo Trakcja PRKiI S.A. (.pdf)