Przejazd w ul. Jana Pawła II – otwarty

827
trakcja - logotyp

W piątek 27 stycznia rano PKP PLK otworzyło przejazd kolejowy w ul. Jana Pawła II.

Po usunięciu komisyjnie stwierdzonych usterek od rana został przywrócony ruch pojazdów. Do zakończenia prac przy przejeździe nad bezpieczeństwem będzie czuwał dróżnik. Docelowo przejazd dozorowany będzie automatycznie.