Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piaseczno

387

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piaseczno, proszę o złożenie oferty do dnia 1 kwietnia 2022r. do godz. 13:00 w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. Odpowiedzialny do kontaktów Pani Grażyna Wąsik…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piaseczno