Przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz awarii sygnalizacji świetlnej

403

Karta Informacyjna
Przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz awarii sygnalizacji świetlnej.
1. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy Referat ds. Zarządzania Energią – Kierownik Referatu: Hanna Magdziarz Szczegółowe informacje: Robert Tworzydło Piętro III , pok. nr 85…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz awarii sygnalizacji świetlnej