Psi wolontariat, fundacje

11881
Psi wolontariat, fundacje
Psi wolontariat, fundacje

W promocję adopcji zwierząt włączają się wolontariusze, którym bliskie są sprawy opieki nad porzuconymi, bezpańskimi pupilami.

Pomagają oni w znajdywaniu nowych domów dla bezdomnych zwierzaków poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej http://psypiaseczno.egonet.pl, na której zamieszczane są zdjęcia i opisy znalezionych psów i kotów.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą  zgłaszać się do Lecznicy Prima-Vet, ul. Długa 8 w Konstancinie-Jeziornie lub ze schroniskiem na Paluchu (informacja o wolontariacie)

Można również włączyć się w działania Fundacji na Rzecz Zwierząt “Przytul Psa”, która poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, prowadzi sieć domów tymczasowych, współpracuje ze schroniskami i innymi organizacjami na rzecz zwierząt. Również Fundacja Rasowy Kundel zaprasza do wspólnego pomagania.


Kilka słów o Fundacji na Rzecz Zwierząt “Przytul Psa”

Fundacja na Rzecz Zwierząt “Przytul Psa” działa intensywnie od 2009 roku niosąc pomoc potrzebującym psom i kotom. Szukamy domów stałych i tymczasowych dla naszych bezdomnych podopiecznych, zapewniamy im opiekę weterynaryjną, propagujemy właściwy stosunek ludzi do zwierząt poprzez akcje edukacyjne, zapobiegamy bezdomności kastrując i sterylizując psy i suczki będące pod naszą opieką, interweniujemy w przypadkach naruszenia praw zwierząt. Od początku działalności pomogliśmy 350 psom i 30 kotom. Nasze dokonania prezentujemy na stronie internetowej www.przytulpsa.pl
Wszyscy pracujemy charytatywnie, a każda pozyskana przez Fundację złotówka jest przeznaczana na potrzeby zwierząt. Ich byt zależy więc od hojności darczyńców.

Prócz darów pieniężnych, które można wpłacać na konto Fundacji przyjmujemy także dary rzeczowe. Głównie potrzebna jest karma dla psów i kotów. Tej nigdy nie za wiele. Puszki i sucha karma stanowią istotną pozycję w wydatkach Fundacji. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc w imieniu własnym oraz naszych zwierząt.

Pomóż nam pomagać. Nasz numer konta 66 1060 0076 0000 3200 0133 1036. Więcej informacji na stronie internetowe fundacji: www.przytulpsa.pl

Fundacja Rasowy Kundel

Fundacja Rasowy Kundel formalnie działa od ponad roku na terenie Piaseczna, Grójca i pobliskich miejscowości. Rasowy Kundel to grupa przyjaciół, dla których wspólnym mianownikiem stało się niesienie pomocy tym najbardziej potrzebującym, zapomnianym, skrzywdzonym przez los i człowieka. Dotychczas dzięki działaniom fundacji udało się ocalić blisko 50 psów oraz kilkanaście kotów. Fundacja prowadzi wszystkie działania na zasadzie wolontariatu, co oznacza, że wszystkie zwierzęta przebywające pod jej opieką są utrzymywane wyłącznie z darowizn darczyńców.

Fundacja powstała aby chronić, pomagać, reagować i edukować.

Cele fundacji to:

– zapobieganie bezdomności i niekontrolowanemu rozrodowi psów i kotów poprzez zwiększenie świadomość ludzi (informowanie o zaletach kastracji i sterylizacji, propagowanie czipowania zwierząt)

– czynne uczestnictwo w działaniach zmierzających do ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę fundacji oraz zwierząt, których właścicieli nie stać na zabiegi kastracji i sterylizacji

– prowadzenie zbiórki żywności w wybranych placówkach szkolnych i przedszkolnych, połączone z programem edukacyjnym dla najmłodszych

– zapobieganie złemu traktowaniu zwierząt poprzez uświadamianie ludzi jak ważne jest reagowanie na krzywdę zwierząt zarówno tych porzuconych, zagubionych jak i tych, które żyją bezpośrednio w naszym sąsiedztwie

– pomaganie bezdomnym zwierzętom poprzez dokarmianie, leczenie i oraz szukanie im domów tymczasowych lub stałych.

Fundacja zaprasza do wspólnego pomagania i odwiedzin na facebookowym profilu https://web.facebook.com/RasowyKundel

“Pomóż nam pomagać” – ustaw miesięczną deklaracje na konto Rasowych Kundli
/24 1750 0012 0000 0000 2837 1977/ Każde 10 zł to dla nas ogromne wsparcie – dziękujemy 🙂