Rada Sportu

242

Zarządzeniem nr ADK.0050.5.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 lutego 2011 r. powołana została Rada Sportu.
Rada Sportu jest organem o charakterze doradczo-opiniodawczym Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie kultury fizycznej.
W skład Rady Sportu wchodzą: • Szymon…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Rada Sportu