Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2019

2810

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2019 (PDF, 16.2 MB).

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2019