Ilustracja. Okładka raportu o stanie Gminy Piaseczno za 2020 rok
Raport o stanie Gminy Piaseczno za 2020 rok

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2020.

Pobierz: Raport o stanie Gminy Piaseczno za 2020 rok (PDF, 15.83 MB)

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2020