W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z parku miejskiego w Piasecznie, a także w trosce o przyrodę i zabytki, Rada Miejska uchwaliła Regulamin korzystania z parku miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.

Piaseczyński park po rewitalizacji cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z tym, że jest to przestrzeń, która ma służyć rekreacji mieszkańców, ale jest też obiektem cennym przyrodniczo, krajobrazowo oraz historycznie, konieczne jest przestrzeganie określonych zasad podczas korzystania z tej przestrzeni publicznej.

Park miejski w Piasecznie objęty jest ochroną konserwatorską. Znajdują się w nim cenne historycznie zabudowania, drzewostan czy staw. Część drzew to pomniki przyrody, a staw z kolei jest siedliskiem kilku gatunków ptaków. Rada Miejska podjęła decyzję o uregulowaniu kwestii związanych z bezpieczeństwem spacerowiczów, ochroną parku wraz z jego zabytkami a także troską o rośliny zwierzęta. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej został uchwalony Regulamin korzystania z parku miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.

Przestrzeń bezpieczna dla wszystkich

Odwiedzający park mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że jest to przestrzeń publiczna służąca wypoczynkowi, wobec czego nasze zachowanie nie powinno utrudniać relaksu innym użytkownikom. Wśród zapisów Regulaminu znalazło się kilka ograniczeń. Liczymy na to, że mieszkańcy będą przestrzegać tych zasad i interwencje straży miejskiej czy policji nie będą konieczne.

Radni zdecydowali o nieumieszczaniu w regulaminie zakazu poruszania się na rowerach czy hulajnogach, jednak apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na parkowych alejkach, ponieważ jest to przestrzeń, w której poruszają się piesi, w tym również duża liczba dzieci. Brak zapisu dotyczącego wprowadzania psów na smyczy czy w kagańcu oraz sprzątania po swoich pupilach wynika z tego, że kwestię tę reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.

Zgodnie z Regulaminem korzystania z parku miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie  na jego terenie zakazuje się:

 • karmienia dzikich zwierząt przetworzonym (pieczywo, ciastka, resztki obiadowe) lub przygotowanym z użyciem soli pokarmem,
 • dotykania dzikich zwierząt, w szczególności wiewiórek, lisów i małych gryzoni,
 • przebywania w czasie burz i silnych wiatrów,
 • zakłócania ciszy i utrudniania innym gościom zwiedzania lub wypoczynku,
 • wspinania się na drzewa,
 • wchodzenia do zbiorników wodnych,
 • wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym,
 • wędkowania,
 • biwakowania,
 • naruszania 15 metrów strefy ochronnej od oznaczonych pomników przyrody – zakaz wchodzenia, leżakowania w celu ochrony systemu korzeniowego najstarszych drzew,
 • wchodzenia i siadania na rzeźbach, balustradach, gzymsach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Przypominamy też, że w parku im. Książąt Mazowieckich działa rozbudowany system monitoringu miejskiego.