Rozbudowa szkoły w Głoskowie

2095
Szkoła Podstawowa w Głoskowie
Szkoła Podstawowa w Głoskowie

Trwają intensywne prace mające na celu ukończenie rozbudowy dwukondygnacyjnego budynku szkoły wraz z przedszkolem w Głoskowie.

Inwestycja polega na częściowej rozbiórce budynku i budowie jego nowej części o powierzchni użytkowej 1 355 mkw., a także na budowie nowego boiska sportowego wraz z odwodnieniem. Już w 2018 roku opracowany został program funkcjonalno-użytkowy i wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu z pozwoleniem na budowę oraz zrealizowanie całości prac budowlanych w terminie do 11 września 2019 roku.
Niestety we wrześniu 2019 roku znaczne opóźnienia w harmonogramie prac, a w końcu zejście z terenu budowy i pozostawienie go niezabezpieczonym, zmusiły władze gminy do odstąpienia od umowy z firmą Art Global Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Sytuacja ta doprowadziła do nieplanowanego, znacznego przedłużenia się inwestycji.

Plac budowy przejął nowy wykonawca – 2K Serwis Sp. z o. o. Sp. k. Obecnie na terenie inwestycji realizowane są zarówno prace w zakresie zagospodarowania terenu, jak i prace w zakresie branż elektrycznej, sanitarnej i wykończeniowej w budynku szkoły.
Budowany jest dodatkowy zjazdu z ul. Milenium, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wykonawca wymienia elementy kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu. Rozpoczęto także wykonywanie prac glazurniczych oraz montaże pod konstrukcję sufitów podwieszonych. Na zewnątrz budynku trwają prace związane z wykonaniem elewacji lekko-mokrej, montażem kanałów wentylacji mechanicznej i wykonaniem instalacji odgromowej.
Zakończenie robót przewidziano na koniec października 2020 roku, jednak w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej termin ten może ulec wydłużeniu.

Łączny koszt inwestycji to 10 565 154,86 złotych.