Rozbudowa ulicy Mleczarskiej

5584
ulica Mleczarska
ulica Mleczarska

Inwestycja Gminy Piaseczno została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” popularnie zwanego „schetynówką”.

W ramach podpisanej z Wojewodą Mazowieckim umowy, zadanie „Rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku od ulicy Okulickiego (DW721) do ulicy Raszyńskiej oraz fragmentu ulicy Energetycznej w Piasecznie” zostało dofinansowane w kwocie ponad 2 mln zł.

Ulica Mleczarska będąca przedmiotem inwestycji, to ulica posiadająca istotne znaczenie dla ciągów komunikacyjnych. Zastosowane zostały rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: zmotoryzowanych, pieszych i rowerzystów. Dzięki inwestycji na ulicy Mleczarskiej, standard drogi został dostosowany do dróg ją otaczających, poprawiła się spójność komunikacyjna i płynność ruchu na tym obszarze

Wartość inwestycji 6 506 700,00 zł, z tego kwalifikowane koszty: 4 106 441,17 zł
Dotacja 2 053 220,00 zł