Egzamin na kartę rowerową. Na zdjęciu dzieci z rowerami, strażnicy miejscy oraz pani burmistrz..
foto Straż Miejska w Piasecznie

Do końca roku szkolnego we wszystkich gminnych szkołach odbędą się egzaminy na kartę rowerową. Szkoły organizują je przy wsparciu Straży Miejskiej w Piasecznie.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny, sprawdzający znajomość przepisów ruchu drogowego, który przeprowadzają szkoły, mogą przystąpić do egzaminu praktycznego. W miasteczku rowerowym pod okiem strażników miejskich lub policjantów uczniowie klas czwartych lub starsi, muszą udowodnić w praktyce, że wiedzą jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu uczniowie mogą otrzymać swoje pierwsze „prawo jazdy”, czyli kartę rowerową. Jest to dokument, który pozwala dzieciom od 10 roku życia poruszać się samodzielnie po drogach.

Jako pierwsi w tym roku z praktycznym egzaminem na kartę rowerową zmierzyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. Do końca roku szkolnego możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową będą mieli uczniowie wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.