Polna Chylice. Zdjęci ez drona, widoczne ulice oraz domy.
foto Maciej Wesołowski
Wykonawca inwestycji polegającej na budowie ulicy Polnej w Chylicach rozpoczyna prace budowlane.
W dniu 13 stycznia 2023 r. Gmina Piaseczno wprowadziła Wykonawcę – firmę Fal-Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na teren inwestycji. W ramach przebudowy ulicy Polnej droga zyska nową, utwardzoną nawierzchnię na odcinku od ulicy Sielskiej do Starochylickiej/Piaskowej. Inwestycja obejmie również budowę infrastruktury podziemnej – sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ulic Starochylickiej, Polnej i Piaskowej. W miejscu skomplikowanego rozjazdu powstanie trzywlotowe skrzyżowanie na wyniesieniu z przejściami dla pieszych. Teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią, a przystanek autobusowy przy ulicy Starochylickiej nieco przesunięty w kierunku ronda z ulica Sielską.
Podczas inwestycji będzie zapewniony dojazd do posesji, należy się jednak liczyć z utrudnieniami drogowymi. Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca 2023 r. Koszt inwestycji to 2 945 850,00 zł.