Rozporządzenie Ministra Zdrowia

363

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego