Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 7.05.2024 r. dot. uchwały nr 1584_LXXXIV_2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 kwietnia 2024 r.

157

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 7.05.2024 r. dot. uchwały nr 1584_LXXXIV_2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 7.05.2024 r. dot. uchwały nr 1584_LXXXIV_2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 kwietnia 2024 r.