Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 9.11.2022 r. dotyczące uchwały Nr 1156/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r.

286

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 10.11.2022 r. dotyczące uchwały nr 1156/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 9.11.2022 r. dotyczące uchwały Nr 1156/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r.