Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

1670

Od września 2009 r. Gmina Piaseczno była partnerem w projekcie, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego a całością prac w jego imieniu kieruje Geodeta Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w działaniu 2.2 – Rozwój e’usług.
Do głównych zadań projektu należało opracowanie i wdrożenie na Mazowszu systemu informatycznego e’Urząd, który ma umożliwiać elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie nimi w urzędach, elektroniczną obsługę mieszkańców, elektroniczną komunikację pomiędzy jednostkami samorządowymi.

System e-Urząd ma docelowo zapewniać m.in.:
• bezpieczne świadczenie interesantom usług publicznych drogą elektroniczną,
• możliwość zainicjowania sprawy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, pozwalającego na przesłanie go do właściwego urzędu,
• wystawianie interesantom urzędowych poświadczeń elektronicznych,
• możliwość uzyskania przez interesanta informacji na temat etapu realizacji spraw, które zostały przez niego założone w urzędzie zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną,
• możliwość wnoszenia przez interesantów wymaganych opłat za czynności
urzędowe przez Internet,
• weryfikację poprawności i ważności podpisu pod podpisanym dokumentem oraz uzyskanie informacji o tożsamości osoby podpisującej ten dokument,
• weryfikację, w oparciu o rejestry referencyjne, poprawności i ważności danych wprowadzanych w formularzu elektronicznym, zawartych w przesłanym dokumencie elektronicznym lub znajdujących się w systemie teleinformatycznym urzędu,
• doręczanie dokumentów w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA).

Projekt realizowany jest do końca 2015 roku.