Rusza rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu

1583
Ptaków Leśnych
Ulica Ptaków Leśnych / foto Maciej Wesołowski

W pierwszym tygodniu grudnia rozpocznie się rozbudowa ulicy Ptaków Leśnych. Szczegóły inwestycji będą omawiane podczas zebrania wiejskiego w dniu 29 listopada 2023 r.

Gmina Piaseczno rozpoczyna realizację jednej z najdroższych inwestycji drogowych ostatnich lat.  Na rozbudowę ulicy Ptaków Leśnych samorząd otrzymał dofinansowanie z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 24,5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 28,4 mln zł.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu” obejmuje: rozbudowę drogi, budowę chodnika dla pieszych, przebudowę skrzyżowań (w tym wyniesionych), budowę zjazdów i elementów uspokojenia ruchu, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowę systemu odwodnienia (rowy drogowe, wpusty, przykanaliki, drenaże, pompownie), przebudowę sieci gazowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowana rozbudowa jest inwestycją kompleksową, obejmującą wszystkie niezbędne roboty związane z poszczególnymi branżami na długości około 2,9 km.

Od 27 listopada, na drodze mogą swoje prace realizować geodeci. Wykonawca rozpocznie prace drogowe 4 grudnia 2023 r. od granic z gminą Konstancin-Jeziorna i będą one obejmowały odcinek około 800 metrów. Na przebudowywanym fragmencie drogi obowiązywał będzie ruch wahadłowy. O szczegółowym harmonogramie, zakresie prac i planowanym zamknięciu drogi dla ruchu przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno będą rozmawiać z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego w dniu 29 listopada 2023 r.