Ruszył nabór wniosków do programu „Piaseczno łapie deszcz”

571
Piaseczno łapie deszcz. na zdjęciu dłoń łapiąca deszcz.
foto tawatchai07/reepik.com

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr OŚR.0050.1.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej z budżetu gminy do zakupu, budowy lub montażu nowego systemu deszczowego lub adaptacji nieużywanych zbiorników po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych.

https://bip.piaseczno.eu/artykul/416/11109/zarzadzenie-nr-osr-0050-1-2023

Wnioski są przyjmowane do 30 września 2023 r. bądź do wyczerpania środków z budżetu gminy Piaseczno. Warto więc jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie.

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?

Inwestycje służące rozsączaniu wód opadowych i roztopowych:

 • budowa ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych
  o pojemności minimum 4 m³,
 • budowa lub montaż urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych
  do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³ np. studnia chłonna, rów infiltracyjny, mulda retencyjna, niecka retencyjna, tunele i skrzynki rozsączające.

Inwestycje służące gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych:

 • budowa lub montaż podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4 m wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody,
 • budowa szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody,
 • montaż wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1 m³,
 • budowa ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),
 • adaptacja nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody.

Więcej informacji na temat dotacji oraz wzory potrzebnych dokumentów znajdziecie Państwo na stronie: https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/11110/uzyskanie-dotacji-w-ramach-programu-piaseczno-lapie-deszcz.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować pod nr tel. (22) 70 17 541.

Poniżej do pobrania broszura informacyjna na temat Programu.


Plik do pobrania: Broszura “Piaseczno łapie deszcz”(.pdf, 934 KB)