Skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku z zakresu zdrowia publicznego

265

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku na zadania z zakresy zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno- załącznik…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku z zakresu zdrowia publicznego