Skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2023 roku

372

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2023 roku- załącznik zamieszczony w formacie pdf.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2023 roku