Skrzyżowanie Julianowskiej i Urbanistów

8616

AKTUALIZACJA 22.07.2020 r.:

W związku z zakończeniem remontu przejazdu kolejowego w ulicy Julianowskiej, od soboty 25 lipca 2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego przywróci trasę podstawową linii 739 i L39 w Józefosławiu i Julianowie.

AKTUALIZACJA 2.07.2020 r.:

W związku z przebudową przez PGNiG Termika przejazdu kolejowego na ul. Julianowskiej od 8 lipca 2020 roku, zamknięty zostanie przejazd ulicą Julianowską na tej wysokości.

Gmina Piaseczno wykorzystując fakt, że w okresie wakacyjnym ten fragment ulicy będzie zamknięty, przyśpieszyła realizację przebudowy skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Urbanistów, tak aby skrzyżowanie to nie musiało być zamykane ponownie w 2021 roku, kiedy przewidziana jest przebudowa ul. Urbanistów.

Czasowe zamknięcie ul. Urbanistów w rejonie Julianowskiej (na długości około 120m od ul. Julianowskiej), zaplanowane zostało od 9 lipca 2020 roku. Dojazd do ul. Urbanistów, możliwy będzie od ul. Polnej Moniuszki.

Pliki:
– komunikat Fal-Bruk (.pdf)
– plany (.pdf)

ZTM Warszawa opracowało zmiany w komunikacji w tym rejonie.

Zmiany tras

739
w kierunku krańca JULIANOWSKA-CMENTARZ:
METRO WILANOWSKA – … – Wilanowska – Kameralna – JULIANÓW
w wybranych kursach:
METRO WILANOWSKA – … – Puławska – Geodetów – Julianowska – Cyraneczki – Wilanowska – Kameralna – JULIANÓW
w kierunku METRO WILANOWSKA:
JULIANÓW – Julianowska – Cyraneczki – Wilanowska – … – METRO WILANOWSKA
w wybranych kursach:
JULIANÓW – Julianowska – Geodetów – Puławska – … – METRO WILANOWSKA

L39
w kierunku PKP PIASECZNO:
PKP JEZIORKI – … – Ogrodowa – Cyraneczki – Julianowska – Geodetów – Energetyczna – Puławska – Okulickiego – Julianowska – Chyliczkowska – Jana Pawła II – … – PKP PIASECZNO
w kierunku PKP JEZIORKI
PKP PIASECZNO – … – Jana Pawła II – Chyliczkowska – Julianowska – Okulickiego – Puławska – Energetyczna – Geodetów – Julianowska – Cyraneczki – Ogrodowa – … – PKP JEZIORKI

Zmiany przystankowe

Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:

 • URBANISTÓW 01 i 02
 • STRUMYKOWA 01 i 02
 • KAMERALNA 02
 • JULIANÓW 02

Uruchamia się funkcjonowanie przystanków:

 • JULIANOWSKA-CMENTARZ 54 zlokalizowanego na ulicy Julianowskiej za skrzyżowaniem z ulicą Okulickiego, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii L39 w kierunku krańca PKP PIASECZNO
 • WILANOWSKA 51 zlokalizowanego na ulicy Geodetów za skrzyżowaniem z ulicą Energetyczną, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii 739 i L39 w kierunku krańca JULIANÓW/PKP JEZIORKI
 • ENERGETYCZNA 54 zlokalizowanego na ulicy Energetycznej za skrzyżowaniem z ulicą Puławską, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii L39 w kierunku krańca PKP JEZIORKI
 • GRANITOWA 51 zlokalizowanego na ul. Energetycznej za skrzyżowaniem z ulicą Szmaragdową, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii L39 w kierunku krańca PKP PIASECZNO
 • GRANITOWA 52 zlokalizowanego na ul. Energetycznej za skrzyżowaniem z ulicą Szmaragdową, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii L39 w kierunku krańca PKP JEZIORKI
 • URBANISTÓW 52 zlokalizowanego na ulicy Geodetów przed skrzyżowaniem z ulicą Julianowską, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii 739 i L39 w kierunku krańca JULIANÓW/PKP JEZIORKI
 • CYRANECZKI 01 zlokalizowanego na ulicy Cyraneczki za skrzyżowaniem z ulicą Wilanowską, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii L39 w kierunku krańca PKP PIASECZNO
 • CYRANECZKI 51 zlokalizowanego na ulicy Cyraneczki przed skrzyżowaniem z ulicą Julianowską, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii L39 w kierunku krańca PKP PIASECZNO
 • CYRANECZKI 52 zlokalizowanego na ulicy Cyraneczki za skrzyżowaniem z ulicą Julianowską, który będzie obowiązywał jako warunkowy na trasie linii 739 i L39 w kierunku krańca JULIANÓW/PKP JEZIORKI

Przystanek JULIANOWSKA-CMENTARZ 01 będzie obowiązywał dla linii L39 w obu kierunkach.

Przystanek CYRANECZKI 52 będzie obowiązywał dla linii 739 w obu kierunkach.

Postanowienia dodatkowe

W dniach 8-22.07.2020 r. linie 739 i L39 będą kursowały na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.

źródło: www.wtp.waw.plRozpoczyna się przebudowa bardzo niebezpiecznego i newralgicznego skrzyżowania w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego. To ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla pieszych i rowerzystów oraz kierowców, który jest kluczowym połączeniem Józefosławia i Julianowa z Piasecznem.

Gmina przystąpiła do wykonania projektu drogowego ulicy Urbanistów w 2017 roku. Ze względu na skomplikowana lokalizację skrzyżowania urząd miasta przygotował 2 warianty, które były konsultowane z zainteresowanymi stronami, wybierając ostatecznie najmniej ingerujący w przyległe nieruchomości. Niestety, taka przebudowa nie mogła obejść się bez zajęcia pod jej realizację części prywatnych nieruchomości.

Przebudowa torów
Pozwolenie na budowę zostało wydane w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Decyzja nr 14/2019 została wydana przez Starostę Piaseczyńskiego w dniu 14 maja 2019 r. Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia zarządcę drogi do podjęcia działań objętych art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1474 ze zm.).
– Pierwotnie przebudowa skrzyżowania została zaplanowana na 2021 r., Rada Miejska zabezpieczyła finansowanie tej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak w lutym 2020 r. PGNIG Termika poinformowała nas o konieczności przeprowadzenia remontu przejazdu kolejowego i całkowitym jego zamknięciu, co może się odbyć jedynie w miesiącach wakacyjnych – mówi Robert Widz, II Zastępca Burmistrza.

Skoordynowane zamknięcie na wakacje
Zamknięcie przejazdu ulicą Julianowską stanowi ogromne utrudnienie komunikacyjne dla okolicznych mieszkańców. Najkrótsze objazdy wynoszą odpowiednio 3 km i 4,5 km, dodatkowo mieszkańcy pozbawieni są transportu publicznego. Aby uniknąć dwukrotnego zamknięcia ul. Julianowskiej, Gmina zdecydowała się skoordynować prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Urbanistów z remontem przejazdu kolejowego przez PGNIG Termikę. Rada Miejska przesunęła środki finansowe na bieżący rok, a w przetargu wyłoniono wykonawcę robót drogowych. Udało się również skoordynować w jednym czasie modernizację linii energetycznej przez PGE Dystrybucja.

Sporna nieruchomość
W międzyczasie Gmina Piaseczno podejmowała próby ugodowego przejęcia nieruchomości na rogu ul. Julianowskiej i ul. Urbanistów, niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji gminnej. Wychodząc właścicielce naprzeciw, proponowała zawarcie porozumienia w przedmiocie odbudowy ogrodzenia w ramach inwestycji, na co właścicielka nie wyraziła zgody. Jednocześnie wobec braku zgody właścicielki na wykonanie operatu szacunkowego, nie było możliwości określenia wysokości odszkodowania za przejmowany fragment nieruchomości wraz z naniesieniami i nasadzeniami. Ostatecznie, w związku z koniecznością przystąpienia do realizacji inwestycji oraz brakiem porozumienia z właścicielką, podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury egzekucyjnej. – Niestety inwestycje drogowe, które poprawiać mają komfort użytkowania i zwiększać bezpieczeństwo wymagają przestrzeni, a to często wiąże się z koniecznością pozyskiwania dodatkowych gruntów, a gdy nie ma na to zgody prywatnego właściciela sięgać trzeba po procedury administracyjne. To koszt dostosowywania infrastruktury do standardu miasta – wyjaśnia Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Poprawa bezpieczeństwa
Przebudowa skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Urbanistów poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców w tym rejonie. Samo skrzyżowanie zostanie odsunięte od przejazdu kolejowego. Wybudowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa, będzie nowe oznakowanie drogowe i oświetlenie. Na tym etapie poszerzony zostanie pas drogowy ul. Urbanistów, utwardzone zostanie pobocze ulicy. W dalszej perspektywie przebudowana zostanie cała ulica Urbanistów, aż do ul. Polnej. Termin tej przebudowy uzależniony jest od możliwości finansowych gminy i decyzji Rady Miejskiej.