specjalista ds. administracyjno-kadrowych -1/2 etatu

413

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, ul. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno
Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy : specjalista ds. administracyjno-kadrowych -1/2 etatu
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : specjalista ds. administracyjno-kadrowych -1/2 etatu