Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa

603
spotkanie nt. bezpieczeństwa
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W środę 7 lutego 2024 r. w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyło się zorganizowane przez Gminę Piaseczno spotkanie na temat bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział burmistrz Daniel Putkiewicz, wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, radni oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, Straży Miejskiej w Piasecznie oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Spotkanie z mieszkańcami zostało zorganizowane po incydentach dotyczących naruszenia porządku publicznego, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku. Miało na celu przedstawienie przez policję i straż miejską informacji o zakresie podejmowanych przez służby działań, uprawnieniach do interwencji a także statystykach dotyczących ostatnich lat. Chcieliśmy także poznać opinie mieszkańców na temat poczucia bezpieczeństwa, skuteczności podejmowanych przez służby działań, potrzeb i pomysłów odnośnie poprawy bezpieczeństwa w gminie.

Brakuje policjantów

Ze statystyk policji przedstawionych przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji kom. Sylwestra Wojtkiewicza wynika, że liczba interwencji w ostatnich latach systematycznie spada. W sprawie bójek i pobicia np. w 2022 r. policja odnotowała na naszym terenie 158 interwencji, a w 2023 r. było ich tylko 68. Komendant nie ukrywał, że dużym problemem są braki kadrowe w policji, stąd patroli na ulicach, zwłaszcza pieszych, jest niewiele. Gmina Piaseczno wspiera działania policji, dofinansowywała m.in. dodatkowe patrole czy zakup samochodu policyjnego. Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreślił jednak, że oczekuje, aby rząd zapewnił odpowiednie finansowanie policji, które zapewni uzupełnienie braków kadrowych a w takich gminach jak Piaseczno, czyli leżących w aglomeracji warszawskiej, powinny być zapewnione odpowiednie liczby policjantów oddelegowanych z garnizonu stołecznego.

– Dofinansowywanie służb ponadnormatywnych w jeszcze szerszym zakresie z budżetu gminy jest oczywiście możliwe, ale wówczas odbędzie się kosztem realizacji zadań własnych gminy, na które środków już nie wystarczy – podkreślił burmistrz Daniel Putkiewicz.

Straż miejska z kolei nie ma odpowiednich uprawnień do interwencji np. w przypadku bójek. Działania strażników dotyczą głównie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zarówno piaseczyńska policja jak i straż miejska wskazały kilka miejsc na terenie miasta, w których interwencji w tym zakresie jest zdecydowanie więcej. Tam też najczęściej trafiają patrole i są wystawiane mandaty. Jednym z takich miejsc są okolice dworca PKP w Piasecznie. Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie, odkąd wewnątrz budynku dworca zamontowane zostały kamery miejskiego monitoringu. O działaniach Straży Miejskiej w Piasecznie w obszarze bezpieczeństwa mówił komendant Jacek Anczarski.

Czy prohibicja jest potrzebna i będzie skuteczna?

W związku z tym, że wiele wykroczeń i przestępstw jest związanych ze spożywaniem alkoholu, powraca pomysł wprowadzenia prohibicji, czyli ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu. Doświadczenia innych gmin w tej kwestii zebrała i przedstawiła wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Z uprawnienia do wprowadzenia prohibicji skorzystało dotąd około 10% gmin w Polsce, część z nich wycofała się z uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu uznając, że działa to na niekorzyść lokalnych przedsiębiorców, bo tuż za granicą gminy powstawał sklep, który sprzedaż oferował, wobec czego skuteczność uchwały w zakresie w zakresie poprawy bezpieczeństwa była niewielka. Część gmin potwierdza jednak, że liczba incydentów nocnych i zakłócania ciszy po wprowadzeniu prohibicji się zmniejszyła.

– Aby taka regulacja była skuteczna, w naszej sytuacji, kiedy tuż przy granicy gminy Piaseczno są sklepy czy stacje benzynowe prowadzące sprzedaż alkoholu, a działające już na terenie sąsiedniej gminy, podobne regulacje powinny wprowadzić samorządy sąsiednie. Zadaliśmy pytania w tej sprawie i czekamy na odpowiedź – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Chcielibyśmy poznać zdanie mieszkańców w tej sprawie, wobec czego w przygotowywanych badaniach opinii publicznej na temat poczucia bezpieczeństwa w gminie Piaseczno zapytamy również o opinię na temat wprowadzenia w Piasecznie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Poczucie bezpieczeństwa w kontekście migracji

Dyskusja na temat bezpieczeństwa w Piasecznie rozgorzała w kontekście zdarzeń, które miały miejsce późną jesienią. Nie brakuje głosów wiążących spadek poczucia bezpieczeństwa z obecnością obcokrajowców na terenie naszej gminy.

– Naszym celem jest utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na wysokim poziomie i odważne stawianie czoła wyzwaniom jakie przyniosła migracja – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – To wymaga prowadzenia konsekwentnych i systematycznych działań, które, aby były skuteczne, nie mogą być działaniami ukierunkowanymi jedynie na podbicie emocji.

Gmina Piaseczno podjęła konkretne działania w tym zakresie. Od interwencji u Komendanta Powiatowego Policji w sprawie zwiększenia liczby patroli, przez trwającą od dłuższego czasu współpracę z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji – IOM, po interwencje w ministerstwach zajmujących się zarówno kwestią migracji, jak i zapewnieniem wystarczającej liczby policjantów w naszej komendzie.

– Chciałbym podkreślić, że bezpieczeństwo mieszkańców gminy Piaseczno jest moim priorytetem. Wielopłaszczyznowa współpraca samorządu, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych z pewnością przyniesie działania, które poprawią poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i zapewnią spokój – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Piaseczno bezpieczne logo