Spr. 112/2021 – „Oświetlenie przejść dla pieszych” w ramach zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” w formule zaprojektuj – wybuduj”.

260

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3acec849-56a8-4996-949d-066c04ec24fd/Postepowania/3acec849-56a8-4996-949d-066c04ec24fd

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 112/2021 – „Oświetlenie przejść dla pieszych” w ramach zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” w formule zaprojektuj – wybuduj”.