Zamówienie spr.126/2021

265

Zamówienie na „Odbiór odpadów z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej.”

link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e744c615-375c-4142-b8e9-71e03848c73d

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr.126/2021