Spr. 13/2021 – „Usuwanie awarii drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno”.

689

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e2b386dc-ad5d-4c93-8b37-d37bb3344468
 

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 13/2021 – „Usuwanie awarii drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno”.