Spr. 136/2021 – „Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2022r.”

251

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd50d74c-080a-42ea-ba92-1a64ea4bbb88

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 136/2021 – „Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2022r.”