Zamówienie spr. 147/2021

297

Zamówienie na Przebudowa DG 281740W – ul. Wierzbowa w Baszkówce na odcinku od ul. Olszynowej do ul. Sadowej w ramach zadania „ ul. Wierzbowa w Baszkówce ”

link do postępowania http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8791de2-2364-4164-bbe4-0946fa8c5ed9

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr. 147/2021