Zamówienie spr 15/2021

584

Zamówienie na Projekt i Budowa instalacji fotowoltaicznej w układzie on-grid na budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ramach zadania „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.”

Link do postępowania: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9f13e76-44c0-4ddc-81aa-c9af44a96fd2

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr 15/2021