Spr. 24/2023 – „Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych i placów zabaw dla psów usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2023 r”.

251

Link do postępowania:
ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2542f8bc-bce2-11ed-9236-36fed59ea7dd

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 24/2023 – „Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych i placów zabaw dla psów usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2023 r”.