Spr. 25/2024 – „Ścieżki rowerowe – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ciągu rowerowym wzdłuż ul. Mleczarskiej i ul. Energetycznej w Piasecznie”.

76

Link do postępowania:
ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe244c53-da04-11ee-8305-7e4937eb936d

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 25/2024 – „Ścieżki rowerowe – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ciągu rowerowym wzdłuż ul. Mleczarskiej i ul. Energetycznej w Piasecznie”.