Zamówienie spr.30/2021

592

Zamówienie na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań: “Układ dróg gminnych w Chyliczkach – Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa”.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dcf168fb-eb47-4e8c-bb81-979b8eee9a94

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr.30/2021