Spr. 48/2021 – Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie w zakresie mięsa i jego przetworów.

293

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a373685-6363-4ad6-92cf-ae12d3f42da2

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 48/2021 – Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie w zakresie mięsa i jego przetworów.