Spr. 52/2021 – „Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza”.

257

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6e1730c-6bb1-452a-885f-487b3b4e89b0

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 52/2021 – „Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza”.