Spr. 68/2021 – „Realizacja drogi gminnej 11 Listopada na odc. od ul. Głównej do ul. Zagłoby w Piasecznie w ramach zadania „ul. 11 Listopada w Piasecznie”.

208

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9056ff4-3656-44fe-b631-1e59efeb6ad0

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 68/2021 – „Realizacja drogi gminnej 11 Listopada na odc. od ul. Głównej do ul. Zagłoby w Piasecznie w ramach zadania „ul. 11 Listopada w Piasecznie”.