Spr. 80/2021 – „Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego" w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno”.

214

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ab09c90-c5ca-4e17-a054-5f472abcf536

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 80/2021 – „Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego” w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno”.