Spr. 9/2021 – „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie” w ramach zadania „ ul. Dworcowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników".

402

Link do postępowania na Miniportalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac1e4359-896a-46ba-8eb2-40bc10f4708b

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 9/2021 – „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie” w ramach zadania „ ul. Dworcowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników”.