Sprawdzenie stanu technicznego oraz sprawności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z urządzeniami w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz czyszczenie przewodów kominowych

116

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia  na zadanie pn. „Sprawdzenie stanu technicznego oraz sprawności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z urządzeniami w budynkach mieszkalnych i  użytkowych oraz czyszczenie przewodów kominowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)„ proszę…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Sprawdzenie stanu technicznego oraz sprawności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z urządzeniami w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz czyszczenie przewodów kominowych