Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku pn.: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki siatkowej w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

728

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : SPS.0050.20.2020