Straż Miejska oddelegowana przez wojewodę

2017
Straż Miejska samochód
foto: archiwum Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dn. 25.10.2020 r. Straż Miejska wspierać będzie Policję w ramach zapobiegania i zwalczania Covid-19. Szersza współpraca obu jednostek miała już miejsce wiosną 2020 r., gdy wybuchła pandemia.

Burmistrz na polecenie Wojewody zleca podległej Straży Miejskiej:

    1. dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskiej zgodnie ze wskazaniami piaseczyńskiego komendanta Policji
    2. organizację wspólnych patroli z Policją
    3. inne formy współpracy jednostek, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Priorytet mają te zadania dot. zapobieganiu Covid-19.