Strażnicy miejscy – wszechstronne szkolenia

1501

Piaseczyńska Straż Miejska wykonuje wiele zadań, dlatego ważne są wszechstronne szkolenia funkcjonariuszy, którzy w ostatnim czasie przeszli m.in. szkolenie z samoobrony, obsługi mobilnego laboratorium do analizy dymu, szkolenia i licencje na obsługę drona. W ostatnich dniach uczestniczyli też w kilkugodzinnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

– Większości z nas niesłusznie Straż Miejską kojarzy głównie z karaniem za złe parkowanie, jednak jej kompetencje są dużo szersze a zadania bardziej złożone – mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak – W swojej pracy strażnicy miejscy napotykają na różne, często niespodziewane sytuacje. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pracownicy straży miejskiej byli w stanie sprawnie i skutecznie zadziałać także w sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej – wyjaśnia zastępca burmistrza.

Pierwsza część szkolenia obejmowała aspekty teoretyczne takie jak przepisy prawne, aspekty psychologiczne, ocena stanu świadomości i postępowanie z osobami nieprzytomnymi, postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia: zawał serca, udar mózgu, reakcja anafilaktyczna itd.

W części praktycznej szkolenia, która trwała trzy godziny, skupiono się na ćwiczeniach praktycznych m.in. z resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci z użyciem AED, wykonywania opatrunków, tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań i stawów, postępowania przy zadławieniu.

Szkolenie przeprowadził certyfikowany ratownik medyczny z wieloletnim stażem Paweł Królikowski.