Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno z 1995 roku – wersja archiwalna

265

UWAGA WERSJA ARCHIWALNA !!!
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno z 1995 roku – wersja archiwalna
 
Na podstawie uchwały nr 236/VII/95 z dnia 28 grudzień 1995 roku.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno z 1995 roku – wersja archiwalna