Świeżo wyremontowane ulice

2150
Zdjęcia ulic: Brzechwy, Budowlana, Graniczna, Widokowa
Zdjęcia ulic: Brzechwy, Budowlana, Graniczna, Widokowa

Lato w pełni, a roboty drogowe na terenie gminy Piaseczno idą pełną parą. Wyremontowane zostały kolejne ulice: Graniczna oraz Brzechwy w Piasecznie, Budowlana w Chyliczkach oraz Widokowa w Chylicach.

Zakres robót obejmował: wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie nowej konstrukcji jezdni (nawierzchnia z asfaltobetonu) i zjazdów (żwirowe), wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. W przypadku ul. Budowlanej wykonano budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustów ulicznych. Natomiast w ul. Brzechwy wykonano budowę w zakresie wpustów odwodnienie jezdni.

Informacje dotyczące wyremontowanych ulic:
1. ul. Graniczna, Piaseczno – Zalesie Dolne (odcinek od Alei Pokoju do ul. Wilanowskiej). Długość 921mb, koszt realizacji brutto – 576270 zł
2. ul. Budowlana, Chyliczki. Długość 383mb, koszt realizacji brutto – 853620 zł
3. ul. Widokowa, Chylice. Długość 343mb, koszt realizacji brutto – 290280 zł
4. ul. Brzechwy, Piaseczno. Długość 305mb, koszt realizacji brutto – 476010 zł

Wykonawcą wszystkich wyremontowanych ulic była firma: FALBRUK Sp. z o.o. Sp.k.