Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej. Na zdjęciu skrzyżowanie, mrugający sygnalizator.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej została już uruchomiona. Na razie działa w trybie awaryjnym. 

Sygnalizacja świetlna wykonana na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej w Piasecznie została uruchomiona i sprawdzona w dniu 27 kwietnia 2022 r. W najbliższych dniach będzie działać w trybie awaryjnym, prosimy więc o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania pionowego i poziomego. Uruchomienie sygnalizacji w zwykłym trybie pracy planowane jest po majówce. Nowoczesna sygnalizacja będzie działała w oparciu o system dynamicznej kontroli ruchu. Oznacza to, że specjalne czujniki badać będą natężenie ruchu na poszczególnych drogach prowadzących do skrzyżowania i dostosowywać na bieżąco działanie sygnalizacji. Sygnalizację mogą też wzbudzać piesi korzystając z przycisków przed przejściami dla pieszych.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Sygnalizacja na tym ważnym skrzyżowaniu w centrum miasta powstała w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. Przy okazji nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu, na jezdni ulicy Kościuszki został wymalowany fragment pasa rowerowego oraz śluza, która ma ułatwić rowerzystom skręt w lewo.