Szczepienia przeciw grypie i pneumokokom dla seniorów

989
Szczepienia dla seniorów
Szczepienia dla seniorów / foto freepik.com

Gmina Piaseczno finansuje program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Seniorzy w wieku 65+ mogą też skorzystać z dofinansowanych przez samorząd szczepień przeciw pneumokokom.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w roku 2023 mieszkańcy gminy Piaseczno, którzy skończyli 60 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Na realizację programu szczepień przeciwko grypie zaplanowano w tym roku 130 000 zł, co pozwoli zaszczepić 1 532 mieszkańców. W roku ubiegłym z takiej możliwości skorzystało1 461 osób.

Szczepienia realizowane są przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1 oraz we wszystkich filiach naszej placówki zdrowia. Ze szczepień mogą skorzystać również osoby, które nie są pacjentami piaseczyńskiej przychodni publicznej. Jeśli są mieszkańcami gminy, wystarczy umówić się na termin podania szczepionki i przyjść z kwalifikacją do szczepienia (ważną przez 24 godziny) od swojego lekarza POZ. Do bezpłatnych szczepień uprawnione są osoby w wieku 60+, które mieszkają na terenie gminy Piaseczno (nie muszą być zameldowane). Poświadczeniem uprawnień jest dowód z adresem zamieszkania, pierwsza strona PIT z widocznym adresem i pieczątką wpływu do US w Piasecznie za rok 2022 lub Piaseczyńska Karta Mieszkańca.

Zapisy i informacje: Piaseczno – tel. 22 756 21 11, 22 756 73 73, Gołków – tel. 22 756 24 63, Głosków – tel. 22 757 81 83, Złotokłos – tel. 22 726 92 18, Zalesie Górne – tel. 22 756 52 45.

Dofinansowanie 75% kosztów szczepionki przeciw pneumokokom

Z kolei realizowany przez gminę Piaseczno program szczepień przeciw pneumokokom jest skierowany do osób w wieku powyżej 65 lat. Na jego realizację w bieżącym roku zarezerwowano 50 000 zł. Koszt szczepienia w 75% pokrywa gmina, a pozostałe 25% (84 zł) dopłaca pacjent. Szczepienia przeciw pneumokokom realizowane są od 2021 roku – zaszczepiono wówczas 570 osób. W roku 2022 ze szczepień skorzystało natomiast 114 osób.